Nevem James (Jim) Nicholas, északkeleti USA-ban, a Connecticut államban élek . A Nemzetközi Leandertársaság (Galveston, Texas, USA) nemzetközi levelezője vagyok. Az elmúlt tíz évben több leanderről szóló cikket és könyvet magyarról, németről, és franciáról angolra fordítottam. 

Nemrég az új “Leanderország – Magyarország, a magról kelt különleges fajták hazája” című könyvet angolra fordítottam. Körülbelül 12 példányt importáltam az Egyesült Államokba, ahol az amerikai leanderes közösség rendkívül rajongással fogadta.

Tudjuk, hogy évszázadok óta kedvenc dézsás növény volt a leander Magyarországon és Közép-Európában egyáltalán. Azonban a látványos új fajták, amelyeket magyar hobbikertészek és amatőrök mostanában magvetés révén nevelnek házi kertjeikben – ez új tünemény, amelynek más országban nincs párhuzama. 

Ezért különösen érdemesnek tekintettem, hogy lefordítsam ezt a könyvet. Így most magyar és angol nyelven is kapható. Az új fajták és a fotók is pompásak, látványosak, a szöveg megnyerő bájos történetekkel mutat be hobbikertészeket és kertésznőket. 

Ráadásul sok részletes információ van a leander magvetéséről, gondozásáról, szaporításáról, teleltetéséről, kártevőiről, stb. Minden magyar leanderbarátnak biztosan nagyon ajánlom, és azok, akik magyarul nem tudnak, most angol nyelven elérhetik a nagyon értékes tartalmát.

My name is James (Jim) Nicholas; I live in the state of Connecticut in the northeastern USA. I am the foreign correspondent of the International Oleander Society (based in Galveston, Texas). 

Over the past ten years, I have translated articles and books on the oleander from Hungarian, German, and French into English. Recently, I translated the book Leanderország (The Land of Oleanders) into English. I have imported about 12 copies into the United States, where the American oleander community has received them with extraordinary enthusiasm.

We know that the oleander has been a favorite container plant in Hungary, and in Central Europe overall, for centuries. However, the spectacular new cultivars which Hungarian amateur gardeners have recently been raising from seeds in their home gardens are a new phenomenon which has no parallel in other countries. 

Therefore, I considered it especially worthwhile to translate this book. Thus, it is now available in either Hungarian or English versions. The new varieties are spectacular, as are the photos. 

The text introduces several of these hobby gardeners with engaging, charming stories. In addition, there is much detailed information about raising oleanders from seed, their cultivation, overwintering, propagation, pests, etc. I highly recommend it to all Hungarian oleander enthusiasts, and those who do not know Hungarian can now access the very valuable content in English.